Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này làm rõ cách thức chúng tôi quản lý và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng website https://tructiepdagac1.org/ của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chính sách này trước khi tương tác với trang web hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình.

Khi bạn truy cập và tương tác với website, bạn đã tự đồng ý tuân theo các điều khoản được trình bày trong chính sách bảo mật này. Xin chú ý rằng, chính sách có thể được cập nhật định kỳ và mọi cập nhật sẽ được thông báo trên trang web. Những thay đổi chỉ có hiệu lực cho tương lai và áp dụng cho các hoạt động thông tin sau khi cập nhật. Hãy kiểm tra chính sách này thường xuyên để hiểu rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật thông tin cá nhân bạn cung cấp, chỉ sử dụng trong phạm vi nội bộ và không chia sẻ với bên thứ ba.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ liên lạc, email và số điện thoại khi bạn tự nguyện cung cấp. Thông tin này dùng để đáp ứng các yêu cầu của bạn và không được dùng cho mục đích khác mà không có sự đồng ý của bạn. Ngoài các thông tin liên lạc, chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu về tổ chức bạn làm việc, chức vụ, ngày sinh, và cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm loại trình duyệt, thời điểm truy cập và các trang mà bạn đã truy cập. Chúng tôi thu thập thông tin này nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và quản lý trang web hiệu quả hơn.

SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Website của chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để nâng cao trải nghiệm người dùng và thu thập dữ liệu về cách sử dụng website. Cookies giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, trong khi công nghệ theo dõi cung cấp thông tin về xu hướng sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân thông qua cookies hoặc công nghệ theo dõi mà không có sự đồng ý của bạn. Dữ liệu thu thập có thể được chia sẻ với bên thứ ba cho mục đích phân tích và quảng cáo.

CHIA SẺ VÀ PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Chúng tôi không bán hay chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thương mại và chỉ sử dụng thông tin đó để liên lạc với bạn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân khi cần thiết để ngăn chặn gian lận hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ.

BẢO MẬT

Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn. Chỉ nhân viên và đối tác được ủy quyền mới có quyền truy cập thông tin này, và họ phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn tùy chọn không tiếp tục nhận thông tin từ chúng tôi qua email hoặc các kênh khác.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo lắng nào về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua biểu mẫu trên website.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách này bất kỳ lúc nào, và mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web.

ÁP DỤNG Chính sách này áp dụng cho suốt thời gian hoạt động của website.

LƯU Ý: Nội dung trên website này chủ yếu dành cho mục đích giải trí, bao gồm video và kinh nghiệm nuôi gà. Chúng tôi không liên quan đến bất kỳ hình thức cá cược tiền thật nào.